Kontakt

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
ELMAR Mariusz Bartolik

NIP: 617-215-48-21   REGON: 302748207

Wilkowyja, ul. Osiedle Zdrój 5, 63-200 Jarocin

woj. wielkopolskie

e-mail: biuro@elmar-wilkowyja.pl

Mariusz Bartolik
604-918-958

Marek Bartolik
668-306-777

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane ELMAR Mariusz Bartolik, Wilkowyja ul. Osiedle Zdrój 5, 63-200 Jarocin.
2. Kontakt z Administratorem biuro@elmar-wilkowyja.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.