Oferta

– horyzontalne przewierty sterowane HDD,

– przeciski pneumatyczne,

– ramming (wbijanie rur stalowych),

– hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji WUKO,

– wywóz płuczki wiertniczej pojazdem asenizacyjnym,

– doczołowe zgrzewanie rur HDPE,

– usługi minikoparkami

– usługi sprzętem budowlanym i transportowym.