Przeciski Pneumatyczne

Przeciski pneumatyczne najczęściej stosuje się w pracach, które dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych oraz teleinformatycznych. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest położenie instalacji za pomocą metody bezwykopowej, nie ingerując przy tym w obecną infrastrukturę. Dzięki temu nie trzeba robić w ogóle wykopu wzdłuż całej zaplanowanej instalacji. Pozostaje tylko wykonanie dwóch wykopów: startowego, od którego planuje się położyć całą instalację i końcowego, w którym przewidywany jest koniec danej instalacji. Krety najczęściej stosuje się do zamieszczenia instalacji pod wszystkimi powierzchniami dróg, chodników i pozostałych ciągów komunikacyjnych. Przyciski pneumatyczne dają możliwość zrealizowania prac, nie wymagając częściowej rozbiórki drogi, która już istnieje i kolejnego jej zrekonstruowania, po skończeniu instalacyjnych czynności. Dzięki temu budżet prac osiąga duże oszczędności. Również instalacje wykonane sposobem bezwykopowym nie przynoszą strat, które wynikać mogą z niekorzystnego wpływu na bliskie otoczenie, przejawiające się w okresowych korkach komunikacyjnych, objazdach czy zbytnim natężeniu hałasu. Najbardziej docenianą kwestią przez kierowców jest bez wątpienia to, że powierzchnia drogi zostaje nie tknięta.

Aby naładować kreta niezbędne jest sprężone powietrze. Bardzo często używa się przewoźnych sprężarek, które montuje się na kołowym podwoziu. Dotransportowuje się je na budowę, aby pociągać sprężarkę za samochodem. Od wielkości maszyny uzależniona jest popyt na powietrze. Dobre krety potrzebują takiej ilości powietrza, jaką mogą zaoferować najpopularniejsze sprężarki, dostępne na rynku budowlanym. Przy użyciu kreta jest możliwe wykonanie niezależnego przecisku. Dzięki niemu można wyjąć rurę z surowca sztucznego jak i również wsadzać rury ze stali. Istnieje wiele dodatkowych sprzętów, które pozwalają wykonać każdą instalację przy użyciu metody bezwykopowej.

Praca kretem zrealizowana musi być na odpowiedniej głębokości minimalnej. Przyjmuje się, że odpowiednia głębokość minimalna przy pracy kretem powinna  minimum dziesięciokrotnie przewyższać średnicę maszyny. Jest to spowodowane tym, że kret nie wypycha przed siebie, ale koncentruje ziemię wokół otworu, który wykonuje. Kiedy mamy styczność z gruntem o mocno zagęszczonej konsystencji, może dojść do wypchania gruntu, a zarazem nawierzchni objętej  pracą. Indywidualna koncepcja projektowa decyduje o najwyższej głębokości, na której może być robiona instalacja. Krety to przyrządy niesterowalne. Nie można więc kierować maszyną podczas wykonywanej pracy, gdy zupełnie schowa nam się w ziemi. Jedyna możliwość, to nadanie jej odpowiedniego  toru, zmieniając położenie, tak aby nie pogrążyła się całkowicie w ziemi. Nie można bać się niecelności i możliwych skutków, ponieważ krety są tak skonstruowane, że nawet w trudnych sytuacjach na pewno sobie poradzą. Potrafią zwalczać napotkane przeszkody.

Dla ludzi użytkujących ten sprzęt po raz pierwszy potrzebna może być platforma startowa. To proste w obsłudze urządzenie, które upraszcza celowanie. Celowanie wykonywane jest już za pomocą zestawu optycznego. Jego skład to luneta i tyczka namiarowa. Przeciski pneumatyczne bardzo często robione są na niewielkich odcinkach, do 10 m. Maszyny, które są dobre i celne nie będą miały jednak problemów, aby sprostać  dłuższym odległościom, które mierzą nawet 30 i więcej metrów. Zestaw Podstawowy kreta daje możliwość zrobienia niezależnego przecisku pneumatycznego, zaczynając na wykopie startowym, a kończąc na wykopie docelowym. Zestaw podstawowy składa się z kreta pneumatycznego, stacji sterującej, węża pneumatycznego, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Krety bardzo często używane są do podnoszenia rur do instalacji, zaraz za maszyną. W związku z tym trzeba ją zaopatrzyć w tuleję do podnoszenia rur, montowaną z tyłu kreta. Potrzebne jest wykorzystanie tulei o rozmiarze, który odpowiada podnoszonej rurze. Dla rur, które mają większą średnicę, najczęściej 90 mm i więcej, przeznaczony jest uzupełniająco system linki ze stali razem z napinaczem. Celem tego jest zamontowanie i usztywnienie połączenia podnoszonej rury z tuleją do podnoszenia. W przypadku mniejszych rur potrzebne są tylko same tuleje, zaopatrzone w odpowiednio uformowane gniazdo do zamontowania weń podnoszonej rury. Może wystąpić sytuacja, gdzie będzie potrzebne zrobienie przecisku pneumatycznego lub zainstalowanie rury z surowca o średnicy przewyższającej średnicę danej maszyny. Producenci w związku z tym oferują poszerzacze, zwane również kalibratorami. Są to rury ze stali, które na końcu mają stożek, a ich średnica przewyższa średnicę kreta. W pierwszej kolejności tworzony jest przecisk pilotażowy przy użyciu samego kreta, a później poszerzona zostaje jego średnica, tworząc  przy tym następny przecisk, jednak w tym przypadku przy użyciu poszerzacza założonego na krecie. Można też wybrać łatwiejszy sposób, czyli zakupić maszynę z większą średnicą, która umożliwia podnoszenie rur z większymi średnicami, zaraz za maszyną. Kreta można również zastosować do wsadzania  rur ze stali. Używa się ich w wodno-kanalizacyjnych instalacjach, gdzie służą jako osłonowe z przeznaczeniem dla przyszłych instalacji albo wprost jako nośnik mediów. Do instalacji takiego typu używa się wielu stożków. Dzięki ich zastosowaniu można osadzić i sprzęgać kreta z wcześniej przygotowaną rurą stalową do wsadzania. W sporadycznych sytuacjach gruntowych, m.in. w sytuacji grząskiej i mokrej gliny nie jest możliwe zrobienie instalacji za pośrednictwem wciągania rur PE/PVC. W tym przypadku wskazane jest wsadzanie rur stalowych. Mniejsze rury ze stali  mocuje się bezkrytycznie od czoła stożkiem ze stali. Te większe, o średnicy 159 mm i więcej montuje się jako otwarte. Warto wspomnieć też o grupie maszyn przeciskowych, które są dedykowane wsadzaniu rur stalowych. Są to młoty pneumatyczne, które posiadają łatwą konstrukcję. Rolą młota jest upychanie przed siebie, wsadzanie rury stalowej, nie przesuwa się on w ziemi. Na rynku znaleźć można grupę kretów, która posiada tzw. ruchomą głowicę. Nie jest jednak dedykowana wsadzaniu rur stalowych i do działania z poszerzaczami. Krety wymagają niezbędnych cyklicznych przeglądowych, potrzebnych do tego, aby maszyna miała możliwość sprawnego działania w kolejnych latach. Poszczególne elementy kreta potrzebują cyklicznej wymiany, ponieważ ulegają wysokim obciążeniom. Zaletą odpowiednio zaprojektowanych maszyn jest to, że do minimum ogranicza koszty serwisu i napraw. Bardzo ważne jest też odpowiednie podejście do maszyn w momencie ich obsługiwania. Nasza firma oferuje serwis na bardzo wysokim poziomie.

Aby skutecznie zrealizować nawet bardzo wymagającą pracę przeciskową w niełatwych warunkach gruntowych przez lata trzeba nabyć doświadczenia i wiedzy. U nas znajdziecie maszyny przyjazne i łatwe w obsłudze. Nie sprawią problemu nawet osobom nieobytym w pracach ziemnych. Na rynku istnieją również wydawnictwa, które dedykuje się dla technik bezwykopowych, a sieć internetowa zaopatrzona jest w wiele publikacji i for. Ludzie mają więc możliwość czerpania wiedzy teoretycznej ale i też praktycznej, dzięki organizowanym szkoleniom z zakresu budowy, obsługi, konserwacji oraz samej pracy sprzętem przeciskowym. Początkujący użytkownicy mogą skorzystać z przyrządów, które ułatwiają odpowiednie ukierunkowanie i  nacelowanie maszyny, dedykowanych dla przeciskowych maszyn. Wśród nich jest platforma startowa lub zestaw optyczny.