Przewierty Sterowane

Przewierty sterowane oraz wiercenia kierunkowe to dwie nazwy, które w dzisiejszych czasach bardzo często używa się zamiennie. Jest to spowodowane tym, że metoda osadzania rurociągu tymi dwoma sposobami jest taka sama. Aby przemieścić rurociąg pod obszerniejszymi przeszkodami terenowymi (m.in. rzeki, czy autostrady) należy zastosować wiercenia kierunkowe. Przewierty sterowane dość często nazywa się również „horyzontalnymi”. Dzieje się tak dlatego, ponieważ przebieg trajektorii przewiertów w dużym stopniu przypomina poziomy. W celu zamocowania rurociągów w grunt wykorzystuje się urządzenia wiertnicze. Są one wyposażone w silniki hydrauliczne, które tworzą bardzo potrzebne przy wciskaniu, obracaniu oraz uciągu wiertniczych przewodów – momenty obrotowe i siły osiowe.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem przewiertów sterowanych pod powierzchnią dróg, rzek, torów, obszernie zabudowanymi terenami miejskimi, gdzie panuje duże zagęszczenie mediów itp. Od początku rozpoczęcia swojej działalności stawiamy głównie na jakość świadczonych usług. Skutecznie pokonujemy wszelkie przeszkody terenowe. Przyjęte przez nas strategie i ciągłe zdobywanie doświadczeń, pozwala nam na realizację usług na wysokim poziomie. Zadowolenie Klientów odbierających nasze realizacje to dla nas duża satysfakcja i najlepsza nagroda. Do tej pory zaufała nam spora część ludzi, nieustannie poszerzające się ich grono bardzo nas cieszy. Posiadamy spore doświadczenie w zakresie bezwykopowej zabudowy rur pod każdą przeszkodą terenową. Nasze zlecenia realizujemy na potrzeby telekomunikacji, wodociagów, energetyki, kanalizacji, gazownictwa oraz drogownictwa. W naszej firmie pracują doświadczeni operatorzy wiertnic, dzięki którym gwarantujemy solidne wykonanie przewiertu nawet na obszarze, który będzie mocno zurbanizowany, bez ryzyka uszkodzenia innego urządzenia obecnej już infrastruktury. Każde zlecenie wykonane przez naszą firmę jest bez żadnych zastrzeżeń odbierane przez Klientów. Każda maszyna jakiej używamy wchodzi w skład niezależnego zestawu wiertniczego i gwarantuje samodzielne wykonanie zleconego zadania. Cała technologia przerwiertów sterowanych opiera się na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go do właściwej średnicy używając rozwiertaków, a następnie wciąganiu rury przewodowej, osłonowej jaka została zaprojektowana lub kabla. Sterowanie uzyskać można tylko i wyłącznie podczas przewiertu pilotażowego. Gdy na trasie pojawi się jakaś przeszkoda terenowa można ominąć ją na skutek zmiany kierunku i głębokości wiercenia. Dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowej można uniknąć pewnych zakazów ruchu podczas pracy na pasach drogowych, parkingach, lotnikach, dotknięcia brzegów rzeki, a także przeciwpowodziowych wałów.

Technologia bezwykopowej zabudowy rur dla potrzeb wykonywania podziemnych instalacji jest bardzo skuteczną metodą. Dzięki niej możliwe jest zabudowanie rur we wszystkich warunkach gruntowych.

Pierwszy etap rozpoczyna się od wykonania otworu wiertniczego po trajektorii założonej w projekcie. Narzędziem, który urabia grunt zazwyczaj jest sterująca płytka – jest to tzw. urabianie hydromonitorowe bądź świder gryzowy, jeśli warunki geologiczne są cięższe, co nazywamy urabianiem hydromonitorowym a także kruszeniem struktury przewiercanej warstwy. Trajektorie wiercenia można kontrolować za pomocą różnych typów systemów nawigacji. Pozwala to prawidłowo wykonać otwór pod względem położenia osi. Urobek, który powstaje podczas wiercenia, wynosi się przez płuczkę wiertniczą. Wgłębienie pilotowe skosem w dół należy wykonać pod kątem poniżej 20 stopni. Tworzy się on na skutek wpychania w grunt żerdzi wiertniczych przy jednoczesnym ich obracaniu. Rury łączące się ze sobą na skutek gwintowania to żerdzie wiertnicze, które po wepchnięciu w grunt formułują przewód wiertniczy. Na głębokości, która przeznaczona jest na projekt kierunek wgłębienia zostaje zmieniony na poziomy. Dzięki skosem ściętej pilotowej głowicy możliwe jest kierowanie trajektorią otworu, który zostaje tworzony. Trajektoria przewiertu jest prostoliniowa w przypadku, gdy pilotowa głowica w tym samym czasie jest wciskana w grunt i obracana. Do głowicy pilotowej przez przewód wiertniczy zostaje dostarczona płuczka wiertnicza. Jest ona pomocna przy urabianiu gruntu na skutek wydobycia się z głowicy pod ciśnieniem przez odpowiednie dysze. Obok głowicy zostaje położona sonda nadawcza. Następnie, kiedy zostaje już zdobyty punkt wyjścia przez pilotową głowicę należy rozwiercić wgłębienie. Na tym etapie należy poszerzyć otwór pilotażowy, jaki wcześniej powstał, aby umożliwić instalację rury o danej średnicy. Grunt urabia się za pomocą różnego rodzaju poszerzaczy do średnicy przekraczającej o 20% – 50% wielkość średnicy jaką instalowano w otworze rury – są to wartości bardzo mocne związane z warunkami geologicznymi w miejscu, jakim wykonywana jest praca. Urobek jaki powstał przy zwiercaniu warstw wydalany jest z otworu przez płuczkę wiertniczą. Głowicę pilotowa zmieniona zostaje na tym etapie na głowicę stosownej wielkości. Jej rolą jest to, aby rozszerzyć wgłębienie. Żerdzie wiertnicze przymocowuje się od strony punktu wyjścia do rozwiercającej głowicy. Głowicę rozwiercającą oraz wiertniczy przewód, który jest budowany od strony punktu wyjścia ciągnie się w stronę punktu wejścia. W tym miejscu następuje odbiór wyciąganych żerdzi wiertniczych. Proces ten ponawiać można wiele razy, aż do sytuacji, gdzie rurociąg o właściwej średnicy zostanie wbudowany. Aby pomóc procesowi urabiania gruntu do głowicy rozwiercającej podaje się też płuczkę wiertniczą. Rurociąg, który został zespawany albo całościowo zgrzany zostaje przymocowany tuż za głowicą rozwiercającą. W momencie, kiedy rozwiertak rozwierca się i przeciąga w stronę wiertnicy rurociąg zostaje wciągany. Jest to ostatni etap procesu – wciąganie rury przewodowej do otworu jaki wcześniej poszerzono. Rurę przewodową łączy się z rurami płuczkowymi za pomocą głowicy do wciągania rur, przed głowicą instalowany jest też rozwiertak, który zwierca otwór będąc już na etapie wciągania. Płuczka wiertnicza wydala pozostałości urobku, a dodatkowe polimerowe znajdujące się w płuczce zmniejszają tarcie między rurą przewodową a ścianą otworu wiertniczego. Ułatwiona jest w ten instalacja rury w otworze przez zmniejszanie sił osiowych oraz stycznych. Chcą zmniejszyć opór w chwili, gdy rurociąg zostaje wciągany, należy podać płuczkę przez wgłębienie.

W sytuacji, gdy grunt daje się zagęszczać, przewierty sterowane można wykonać na sucho. Sprężone powietrze jest elementem, które pomaga wyczyścić wgłębienie z urobku. Odpowiednie dysze, znajdujące się w poszerzaczu umożliwiają przedostanie się tego powietrza. Aby dostarczyć sprężone powietrze do poszerzaczy, należy użyć żerdzi wiertniczych. Chcąc wbudować rurociąg, którego średnica przekracza 250 mm, należy wykorzystać pneumatyczny młot poszerzający. Natomiast w przypadku żerdzi wiertniczych trzeba podać mgłę wodną albo też odpowiednią plamkę. Jest to pomocne w przypadku procesu pozbywania się urobku.