Technologia

Technologia przewiertu sterowanego – to metoda bezwykopowego przekroczenia przeszkody terenowej takiej jak np.: droga, rzeka, bagno, torowisko, las.

Całość procesu składa się z trzech etapów:

1. przewiertu pilotażowego – polegającego na wprowadzeniu w ziemie żerdzi, aż do uzyskania punktu wyjścia. W zależności od długości przewiertu, dokręcane są kolejne żerdzie, które prowadzi się systemem lokalizacyjnym. W głowicy wiercącej znajduje się sonda, podająca parametry jak: głębokość, kąt nachylenia nadajnika oraz kierunek wiercenia.

2. rozwiercanie – odkręcana jest obudowa nadajnika i przykręcana głowica poszerzająca (rozwiertak). W raz z wyciąganiem żerdzi, otwór jest poszerzany przez głowicę do odpowiedniej średnicy. W niektórych przypadkach otwór musi być rozwiercony kilkukrotnie przed wciągnięciem rury..

3. przeciąganie rurociągu – po uzyskaniu pożądanej średnicy otworu, za głowicą poszerzającą, zaczepiana jest rura przewodowa do krętlika. Zadaniem jego jest zapobieganie kręcenia się rury w trakcie wciągania.

 


 

Technologia przecisku pneumatycznego – polega na wprowadzeniu maszyny typu „kret” w grunt na odpowiedniej głębokości pod przeszkodę terenową np.: drogę. „Kret” wbijając się w grunt rozpycha go, drążąc w ten sposób tunel odpowiadający średnicy maszyny przeciskowej, potrzebny do zainstalowania określonej rury osłonowej.

 


 

Technologia rammingu (wbijania rur stalowych) – polega na wbijaniu rury stalowej w grunt poprzez młot (kafar) pneumatyczny zamontowany w tylnej części rury. Urobek zbierany jest we wnętrzu wbijanej rury. Po zakończeniu procesu wbijania, urobek wydobywany jest poprzez wydmuch lub hydrodynamiczne czyszczenie.